24 анализа – Како до подобар здравствен систем со задоволни медицински сестри

356
Published on 09/15/2020 by

Зошто медицинските сестри масовно заминуваат во странство? Како е вреднуван нивниот труд, во кои услови работат, со кои проблеми се соочуваат? Кој дозволува медицинска сестра да се стане со вечерно училиште или курс? Како до подобар здравствен систем со задоволни медицински сестри.
Во 24 анализа зборуваат: Гордана Бешлиовска претседател на ЗМСТА-ЗА НАС и координатор на Унија на 5 здруженија, Јулијана Маџовска патронажна медицинска сестра, Снежана Спирова медицинска сестра под концесија и Џевад Салија претседател на Здружение на медицински техничари, лаборанти и акушерки Албанци од Гостивар

Add your comment