360 degrees season 9, show 42

Broadcasted on February 17, 2023 (Friday) on Alsat TV at 22.20.

Осуммина осудени и обвинети во случаи на поранешното СЈО, меѓу кои екпремиерот Груевски, ексминистрите Јанкуловска и Јанакиески, ексдиректорот на УБК Мијалков, бараа од Судот во Стразбур да каже дека еднаш дадено помилување, какво што добија од претседателот Ѓорге Иванов во 2016 година, не можело да биде повлечено, а ЕСЧП им одговори дека прво требало да ги исцрпат сите правни лекови дома. За власта ова е триумф на правото, правдата и на нејзините аргументи, додека адвокатот на жалителите зборува за чудна и невообичаена одлука на судот во Стразбур, проткаена со политичка нишка. Како ја чита одлуката ја прашуваме Мирјана Лазарова-Трајковска, поранешна судијка во Судот во Стразбур и актуелна судијка во Врховниот суд на РСМ. Зошто на ЕСЧП му требаа повеќе од пет години да каже дека апликациите се преуранети односно недозволени (недопуштени)? Лазарова-Трајковска ја прашуваме и што во практична смисла би значело исцрпување на сите домашни правни лекови на што се упатени жалителите. Има ли капацитет домашниот судски систем директно да ја примени Европската конвенција за човекови права?

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×