Дебар утре без вода шест часа – Во ЦентарИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Во Дебар утре во периодот од 6 до 12 часот ќе има прекин во водоснабдувањето. 

Од Јавното комунално претпријатие „Стандард”, кое стопанисува со водоводот Росоки-Дебар информираат дека прекинот во водоснабдувањето на корисниците во градот е поради изведување зафат во градскиот резервоар, со цел подобрување на водоснабдувањето. 

Моментно во градскиот резервоар пристигнуваат 135 литри вода во секунда. 

Од претпријатието посочуваат дека видно е зголемена потрошувачката на вода и апелираат за нејзино рационално користење.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×