Ширум светот се појавуваат големи дупки во земјата. Во нив пропаѓаат згради и патиштаИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Земјотресите не се единствената причина за појава на дупки и вдлабнатини во земјата, како што се појавија по неодамнешните земјитреси во Петриња и во сисачко-мославичката жупанија.

И во другите делови на светот се соочуваат со слични проблеми.

Така, високо во конеските планини, на неколку илјади километри долгиот автопат кон Тибет, се појавија долги и длабоки расцепи поради климатските промени, што предизвикува топење на слоевите на земјата.

Освен што на некои места може да се забележат пукнатини, на некои делови на автопатот асфалтот се “гужва” па патот стана брановиден, а освен сообраќајната инфраструктура, во опасност се и градбите како што се зградите и куќите.

Кинеските научници подолго време ги проучуваат промените во почвата и ги споредуваат со одмрзнувањето на мразот, т.е. постојано замрзнатата почва, која некои ја нарекуваат „вечен мраз“. Инженерите, како што е наведено во извештајот од април минатата година, се повеќе се соочуваат со големи предизвици при изградбата и одржувањето на патот, бидејќи одмрзнувањето се повеќе се влошува.

Слични проблеми се очекуваат и во железничкиот сообраќај. Зградите, патиштата, железниците и цевководи изградени во овие области се повеќе се изложени на ризик, а челичните, бетонските и асфалтните конструкции се рушат или пропаѓаат.

Кога ќе се појави расцеп на патот, тој не може едноставно да се пополни и така да се остави, бидејќи тлото ќе продолжи да се деформира, пренесува Вечерњи лист.

Гај Доре од Канадскиот универзитет, кој подолго време ги проучувал ефектите од топењето на „вечниот мраз“ врз изградената инфраструктура, изјавува дека климатските промени се главната, но не и единствената причина за проблемот.

Темниот асфалт користен при изградба на патишта ја апсорбира сончевата топлина, што дополнително го забрзува одмрзнувањето, објаснува Доре.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×