Ден пред старт на учебната година насционалната платформа доживеа целосен крахИЗВОР: АЛФА

Националната платформа за учење на далечина падна во водаа, а учениците и наставниците спасот го бараат во платформата на “Мајкрософт тимс”. Секојдневните различни инструкции од училиштата ги разгневија бидејќи не знаат на кој начин и на која платформа треба да се најават.

“Тестирањето на функционалноста за онлајн часови се пренасочува од платформата , директно кон порталот Microsoft Тeams.” – ова е само дел од последните инструкции кои ги добија родителите од училиштата.

И МОН „се крсти“ на „мајкрософт тимс“, откако стана јасно, дека долго промовираната платформа, не функционира. И покрај се, ресорната министерка не прифаќа дека се случил крах на домашната платформа и не чувствува лична одговорност. Царовска убедува дека дури шест месеци биле потребни за тест периодот .

Наставата стартува утре, родителите во хаос, револтот ‘се поголем- прашуваат зошто се правела националната платформа кога не служи за ништо ?

Сите дефинитвно кажаа дека преку мајкрософт е многу полесно да се вклучиме. Прво се регистрирав на мајкрософ тимес заради тоа што на другата платформа не можев никако да влезам. Се консултирав со наставничката и таму разговаравме преку мајкрософт тимес..само ни рече дека ќе се пробува ќе се види денеска и утре  дали ќе може преку националната платформа или преку мајкрософт додека не се среди другата.” – вели Катерина Блажевска – родител.

На сето тоа, Царовска вчера порача дека имале малку време за да се подготват за новите околности во образовниот систем, иако со месеци наназад беше јасно дека поради пандемијата ќе мора да се најде нов принцип по кој ќе се одвива училишната година.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×