24 анализа – Во какви услови работат стоматолозите, што добиваат пациентите?

363
Published on 09/15/2020 by

Кој и зошто перманентно ја уништуваше стоматологијата? Во какви услови работат стоматолозите, што добиваат пациентите? Дали Стоматолошката комора ги штити нивните интереси? Во какав атмосфера се одвиваат изборите за ново раководство во Стоматолошката комора?
Гости во 24 анализа се: проф.др.Соња Апостолска-Стоматолошки клинички центар, др. Александар Димков научен соработник-Стоматолошки клинички центар и Емилија Павлова специјалист по стоматолошка протетика

Add your comment