360 degrees season 9, show 60 (in-depth)

Broadcasted on April 24, 2023 (Monday) on Alsat TV at 22.20.

Во ова издание објавуваме:

– Куќа во местото Елани на Халкидики од пред половина година е на име на тештата на актуелниот претседател на ДИК. По овластување од 75-годишната пензионерка од Куманово купопродажбата ја водел и заокружил зетот Александар Даштевски;

– Фотографијата на смејството Даштевски од Елани денеска исчезна од фејсбук-профилот на претседателот на ДИК. Дополнително, официјалната вредност на куќата од 111 квадрати е 110 илјади евра. Но, слични куќи во Елани се нудат за најмалку двојно повисока цена;

– Набавката од ДИК на чело со Даштевски на системот за биометриска идентификација е под лупа на Антикорупциска – се проверуваат трансакции кон и од подизведувачите; Откриваме и дека двајца членови на ДИК и тројца од ИКТ-телото се оградиле од техничкиот прием кој бил предуслов за да му се платат 11,2 милиони евра на „Дермалог“;

– Би дале ли мито за да завршите работа во државна институција – „Микрофонот е ваш“ пред канцелариите на Фондот за здравствено осигурување во Скопје;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×