360 degrees season 9, show 53 (in-depth)

Broadcasted on March 27, 2023 (Monday) on Alsat TV at 22.10.

Во ова издание:

– Дали конзорциумот предводен од „ИРД инженеринг“ со лажни податоци победил на тендерот за надзор на автопатите на „Бехтел и Енка“: За „Електра солушнс“ навеле дека има 32 „перманентно вработени“, а таа лани, според годишната сметка, во просек имала двајца вработени;

– Десетици експерти од конзорциумот на „ИРД инженеринг“ се веќе ангажирани на тековни надзори и за нив е потпишана гаранција дека ќе бидат на целосно располагање на тие проекти, ослободени од сите други обврски; Како тогаш ќе бидат надзор и над „Бехтел и Енка“;

– Има ли МВР капацитет да ги замени сите документи до февруари в година согласно Преспанскиот договор: Од Министерството велат дека ќе работат и во втора и трета смена, а ако треба и за викенди и празници;

– Кога Македонија е Запад за некого: Сторија за стотината студенти од Пакистан и Таџикистан на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×