360 degrees season 9, show 45 (in-depth)

Broadcasted on February 27, 2023 (Monday) on Alsat TV at 22.20.

Во ова издание:

– На капацитет од 2 090 луѓе, во македонските затвори казна издржуваат 111 лица повеќе, а допрва се очекува наплив од прекршители на ковид-протоколите: Дали пробацијата е решение;

– Градоначалникот на Свети Николе, Дејан Владев, не сака регионална депонија во неговата општина: Владата пред одлука да му ги одземе надлежностите за да не пропаднат пари од ЕУ;

– На дел од браните пробива вода што е ризик за околината, предупредува Државниот завод за ревизија; Колку се сериозни ризиците и зошто нема акција од државата;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×