360 degrees season 9, show 35 (in-depth)

Broadcasted on January 23, 2023 (Monday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание:

– За само дваесет дена, огромна дупка кај Старата скопска чаршија прво доби тампон со песок, а деновиве стигна и арматура – сето ова без одобрение за градба; Градоначалникот на Чаир вели дека е донесено решение за запирање на сите активности на парцелата, но градбата напредува;

– Време невообичаено за овој период од годината не е само перцепција: Во декември просечната температура во земјава била за 3,4 степени повисока од просекот меѓу 1991 и 2020 г.; Во Маврово толку малку снег имало само во шест од последните 70 години;

– Каква е родовата застапеност во елитните полициски и армиски единици – сторија за тоа како е да се биде припадничка на „Тигар“, ЕБР и Ренџерскиот баталјон;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×