360 degrees season 9, show 33 (in-depth)

Broadcasted on January 16, 2023 (Monday Friday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание на емисијата:

– Откриваме – еден милион вакцини против ковид-19 ќе завршат како отпад: Пресметавме дека тоа значи оти меѓу 9,1 и 10,3 милиони долари од буџетот одат во ветер;

– Скопје, во моментов, нема проблем со водоснабдувањето, но што ако канцерогениот шестовалентен хром од депонијата кај Југохром, кој веќе го има во околните подземни води, продре до Рашче? Зошто е запрен мониторингот на единствената реална алтернатива – изворот Врело;

– Каков е квалитетот на услугата што ја даваат катните гаражи во главниот град, кои ем се изградени со јавни пари, ем наплаќаат за паркирање;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×