360 degrees season 9, show 29

Broadcasted on December 23, 2022 ( Friday) on Alsat TV at 22.00.

Беким Сали, стоматолог, кадар на партијата Алтернатива на Африм Гаши, кој од 16 јануари оваа година е министер за здравство, е гостин во ова издание на „360 степени“. Разговараме за вонредните финансиски контроли што Фондот за здравствено осигурување ги спроведе на сите клиники по случајот со директорката на Детската клиника Аспазија Софијанова, за опциите за изградба на нов клинички центар, за случајот со хемофилтрацијата во болницата „Жан Митрев“, позициите на Алтернатива во Владата при евентуален влез на Алијанса за Албанците и позицијата на Сали во такво сценарио…

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×