360 degrees season 9, show 28 (in-depth)

Broadcasted on December 19, 2022 (Monday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание:

– Министерот за економија Крешник Бектеши ја потврди автентичноста на списокот што анонимен испраќач го достави до „360 степени“ – ланци на супермаркети, фабрики, па и рудник со профит од 12 милиони евра лани се на црната листа на оние што се префрлиле од слободниот на регулираниот пазар за да плаќаат помалку;

– Ќе успее ли најавената рационализација, спојување и укинување на јавни институции – експерти потсетуваат дека за промена на законот е неопходно двотретинско мнозинство, министерот Алити смета на широка партиска поддршка;

– Транспарентноста и отчетноста на безбедно-разузнавачките институции во време на нарасната побарувачка на информации – каква улога треба да играат невладиниот сектор и медиумите;

– За руската агресија на Украина и интересите на Обединетото Кралство во регионот и земјава – кратко интервју со британскиот министер за Европа, Лео Докерти;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×