360 degrees season 9, show 26 (in-depth)

Broadcasted on December 12, 2022 (Monday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание донесуваме:

– Анонимен испраќач до „360 степени“ го достави списокот што го бараат многумина – на правни субјекти (јавни и приватни) што се префрлиле од слободниот на регулираниот пазар на струја за да плаќаат помалку;

– На прагот е зимскиот распуст, а сè уште нема едно чудо учебници – како функционира наставата кога недостига главното помагало – слика од терен;

– Зошто доцнат учебниците и ќе ги има ли во второто полугодие – прашања во интервјуто со министерот за образование Јетон Шаќири;

– За животната мисија на добитниците на државната награда за човекови права „Мето Јовановски“ – Ленче Здравкин и Денис Јанкуловски;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×