360 degrees season 9, show 04

Broadcasted on September 23, 2022 (Friday) on Alsat TV at 22.00.

Најавите за воведување електронска лична карта за граѓаните на земјава оваа седмица добија нова динамика. Тимот од Естонскиот центар за меѓународен развој, кој и помага на владата во областите на дигитализација и е-управување, имаше прва средба со членовите на Националниот совет за дигитална трансформација, на која една од темите била токму воведувањето електронска лична карта. Колку блиску или далеку се граѓаните на земјава од тоа во рацете да држат електронска лична карта? За ова разговараме со вицепремиерката задолжена за политика за добро владеење, Славица Грковска, и со естонскиот експерт за дигитален идентитет, Раул Каидро. Естонија е лидер во дигитализација на општеството во светски рамки.

Вицепремиерката Грковска ја прашуваме и за промените во т.н. балансер, а неизбежна е и темата за наводите дека се уште актуелниот министер за локална самоуправа Горан Милевски ангажирал свои блиски како хонорарни соработници на проект финансиран од швајцарската влада.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×