360 degrees season 8, show 77 in depth

Емитувано на 20.6.2022 г. на ТВ Алсат во 22 часот.

Во изминатите години политичките партии добиле околу 26,5 милиони евра од државниот буџет за финансирање на нивните активности. Во 2018 година вкупната сума што треба да се троши за оваа намена беше зголемена од 0,06 на 0,15 отсто од изворните приходи на буџетот или за 150 насто. Објаснувањето беше дека така ќе се намали потребата од донации, кои, пак, се врзуваат со ризик од корупција. Дали и колку овој потег се покажа за правилен е едно од прашањата за кои разговараме со Агим Нухиу, замениик-министер за правда (претставник на ДУИ), Гордана Димитриеска-Кочоска, потпретседатлка на ВМРО-ДПМНЕ, Татјана Димитровска, од Државниот завод за ревизија и Миша Поповиќ, од Институтот за демократија.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×