360 degrees season 8, show 74

Broadcasted on June 10, 2022 (Friday) on Alsat TV at 22.00.

Во ова издание зборуваме за транспарентноста на партиите – активната и финансиската. Колку се отчетни кон граѓаните и колку ги исполнуваат законските обврски како иматели на информации од јавен карактер, особено откако се финансираат со пари од државниот буџет? Индексот на транспарентност на политичките партии, истражување спроведено од Фондација „Отворено општество Македонија“ во рамките на поширок проект на Меѓународниот републикански институт од САД – ИРИ, покажува дека нема партија со одлична или многу добра оценка. Од можни 120 поени, најмногу – 72, има Левица. Од поголемите партии, ДУИ е кон дното на листата од 28 истражувани субјекти, со 11 поени. На оваа тема во „360 степени“ разговараме со Марија Мирчевска од Фондацијата „Отворено општество Македонија“ и претставниците на СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ и на Алијанса за Албанците – Богданка Кузеска, Марија Митева и Омер Ајдини.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×