360 degrees season 8, show 66

Broadcasted on May 13, 2022 (Friday) on Alsat TV at 22.00.

Опозициската ВМРО-ДПМНЕ притиска за брзи предвремени избори, а власта одговара дека барањето е непримерно среде толку кризи со кои е соочена државата. Што значи ваквата поставеност на политичката сцена, кој добива, а кој губи и каде е во сево ова граѓанскиот интерес? За дебата на овие прашања поканивме тројца интелектуалци кои одблизу ги следат настаните во земјава – Иво Рангеловиќ, Бесим Небиу и Васко Наумовски. Ќе се обидеме да го проектираме можниот развој и исход во следните месеци. Во таа анализа, неизбежно, ќе ја допреме и темата за дијалогот со Бугарија, изгледите за пробив на тој план и евентуално закажување на првата меѓувладина конференција со Европската Унија. Кон крај ќе го одгледаме и новото издание на „Саботажата“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×