360 degrees season 8, show 58

Broadcasted on April 08, 2022 (Friday) on Alsat TV at 22.00.

Ова издание е тематски поделено на два дела:

-Првиот сегмент е посветен на предупредувачкиот протест на Синдикатот на УПОЗ и барањето за зголемување на платите по растот на минималната плата на 18 илјади денари, во кој дебатираат претседателот на овој синдикат, Трпе Деаноски, и министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити;

-Вториот сегмет е посветен на неколку актуелни случаи (Палермо, Бесмира Ејупи, приватизација на државно земјиште кај НИП „Н. Македонија“, „Трансмет“…) и на годишните извештаи на Државната комисија за спречување на корупцијата, во кој разговараме со претседателката на Комисијата, Билјана Ивановска, и членката Катица Николовска.

На крај е и новата „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×