360 degrees season 9, show 17

Broadcasted on November 11, 2022 (Friday) on Alsat TV at 22.00.

Во фокусот во разговорот со министерот за правда Никола Тупанчевски е изборот на Ислам Абази за шеф на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и лавината реакции потоа. Со министерот дебатираме колку држи тезата дека треба да му се даде шанса на Абази во услови кога корупцијата е еден од главните проблеми во државата, а тој има очигледни релации со партијата на власт ДУИ. Штом Абази го избраа обвинителите, колку тоа зборува за квалитетот на човечкиот материјал во оваа институција и дали тоа може да биде причина за одново да се разгледа опцијата за генерален реизбор на обвинителите и судиите. Дали логичната реакција во нормално општество би била континуиран притисок за Абази да се повлече. Со Тупанчевски разговараме и за пораката на заменик-амбасадорот на САД, Ерик Мејер, дека „земјата мора да најде начин да ги разбие заднинските политички мрежи што овозможуваат цветање на корупцијата“. Во интервјуто ги отвораме и прашањата за состојбата во затворите, најголемата судница во државава изградена со странска помош во Идризово чие отворање се пролонгира подолг период, најавената амнестија за прекршителите на ковид-19 правилата што не ја платиле казната, законот за здруженија и фондации… На крај е новата ,,Саботажа”.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×