ШТО НЕ Е ЈАСНО? ИНТЕРВЈУ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАНУ АКАДЕМИК ЉУПЧО КОЦАРЕВ (30.12.2020)

„ШТО НЕ Е ЈАСНО?“ со Љупчо Цветановски
гостин: академик ЉУПЧО КОЦАРЕВ – претседател на МАНУ

АЛФА