Илија Вучков Јади Бурек 2021
ЕУ Фондови за зелени технологии, транспорт и мобилност – БРТ како модел и зошто не за Скопје – Зелени технологии и транспорт – грантови …

ЈАНКО ЈАДИ БУРЕК