360 degrees season 9, show 62 (in-depth)

Broadcasted on May 01, 2023 (Monday) on Alsat TV at 22.20.

Во ова издание:

– По сторијата за куќата на Халкидики на име на тештата на претседателот на ДИК, Антикорупциска тргна по трагата на парите; „Многу е лесно е да најдете некој што ќе ви го ‘чува’ имотот и нема да биде во кругот на луѓе за кои има задолжение да се пријави имотот и интересите“ – коментира Миша Поповиќ од Институтот за демократија;

– Обвинителството чека некој друг да му каже дали има основи да постапува за неверојатните профити на подизведувачите на „Дермалог“ во набавката на фингерпринт-апаратите; Активна е само ДКСК од каде што најавуваат скорешно заокружување на проверките;

– 34 милиони евра јавни пари потрошени на провизии за подигнати, а неискористени кредити од 2012 г. до денес: Само за пругата кон Бугарија попусто отишле 7,1 милиони евра; Какви се наодите и препораките на ДЗР;

– Лицата со попреченост и достапноста на јавните услуги – сторија од терен;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×