VO CENTAR Sto (navistina) se dogovorija Zaev i Mickoski vo Klubot na pratenicite?
ВО ЦЕНТАР Што (навистина) се договорија Заев и Мицкоски во Клубот на пратениците?

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов