Столе Атанасовски во Јади Бурек 2021
Атанасовски кандидат за градоначалник на Општина Илинден.

ЈАНКО ЈАДИ БУРЕК