Мимоза Рајл во Јади Бурек јуни 2021
Промоција на книгата „Светлината на убавината и уметноста” од Мимоза Рајл.

ЈАНКО ЈАДИ БУРЕК