ДАЛИ СМЕ ЗА СТВАРНО – премиера – Јади Бурек септември 2021
Воведен збор на Мимоза Рајл пред премиерата на краткиот филм на Максим Илковски ДАЛИ СМЕ ЗА СТВАРНО …

ЈАНКО ЈАДИ БУРЕК