VO CENTAR Toj gi broese glasovite na referendumot za Ilirida i e del na dlabokata drzava!?
ВО ЦЕНТАР Тој ги броеше гласовите на референдумот за Илирида и е дел на длабоката држава!?

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов