360 degrees season 9, show 69

Broadcasted on May 26, 2023 (Friday) on Alsat TV at 22.20.

Со министерот за надворешни работи и портпарол на ДУИ, Бујар Османи, разговараме за изјавите на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, дека партнерите во Владата подготвуваат редефинирање на државата во бинационален ентитет. Од друга страна, пак, се критиките од кругови во албанската заедница за најавите од работната група за уставни измени дека замената на „20 отсто“ со „албански јазик“ нема да биде на нејзин дневен ред. Османи го прашуваме и дали се размислува за предвремени избори наесен ако не се стигне до двотретинско мнозинство и зошто граѓаните сега би требало да веруваат дека се отвора „брза патека кон ЕУ“ (во контекст на желбата на ЕУ да ѝ го понуди тоа на Украина) по сите изневерени очекувања и неостварени ветувања. Тема се и проблемите во областите на владеење на правото, ефикасноста и независноста на правосудството, борбата против корупцијата. Со Османи ја отвораме и темата за состојбите во ДУИ и издржаноста на ставот на актуелното раководство дека со напуштање на состанокот на 1 април дел од фракционерите се „самоисклучиле“ од партиските органи.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×