24 Отворено – Ќе добие ли земјава зелено светло за отпочнување на преговорите со Унијата?

Напнато до самиот крај. Ќе добие ли земјава зелено светло за отпочнување на преговорите со Унијата? Силните пораки на адреса на земјава за европската перспектива не беа доволни за Франција. Париз ја кочеше Македонија и во 2005, но Жак Ширак попушти последната вечер. Ќе се повтори ли историјата со Макрон? Дали француското топло-ладно уште еднаш ја покажа линијата на поделба во ЕУ?

Во 24 Отворено дебатираат: Екс премиерот Владо Бучковски, Симонида Кацарска од Институтот за европска политика, Сашо Клековски од македонскиот центар за меѓународна соработка и универзитетскиот професор Шпетим Љатифи.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×