VO CENTAR Intervju so Vojislav Seselj: Toa sto go baraat Bugarite e ludost!
ВО ЦЕНТАР Интервју со Војислав Шешељ: Тоа што го бараат Бугарите е лудост!

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов