По Словенија и Шварцарија ги пушти низ вода теоретичарите на заговори: Во услови на пандемија од ковид-19 масовно се инсталира 5Г мрежа!ИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Откако Словенија прифати 5Г, иако претходно тврдеше дека стравот од оштетување на здравјето е легитимен, извештајот покажува дека и Швајцарија, исто така прифати на нејзината територија да се инсталира 5Г.

Швајцарија не само што воведе 5Г, туку е и прва земја во Европа и втора во светот според развојот на мрежата 5Г, според официјалните резултати од најновото истражување.

Водечка земја во развојот на мрежата 5Г, според истражувањето на компанијата Омдија, е Јужна Кореја, каде е седиштето на Самсунг, ЛГ и други гигантски ИТ компании. Иако бројот на достапни 5Г уреди е ограничен во Јужна Кореја, дури 10 проценти од активните корисници користат 5Г и најбрзо ги усвојува новите 5Г договори.

Што се однесува до Швајцарија, 5Г е веќе присутен во 426 градови и рурални области, благодарение на проширувањето на операторите на Сунрајс. Во набудуваните средини, најмалку 80 проценти од населението има пристап до 5Г мрежата, т.е. сигнал. До мај следната година, 5Г ќе биде присутна во над 535 градови, села и рурални средини, а наскоро ќе влезе во игра и Свиском, швајцарски оператор, кој е на 90 отсто од остварувањето на својата цел за воведувањето на 5Г мрежата за корисници.

Веднаш зад Швајцарија е Кувајт, САД, следен од Катар, Кина, Велика Британија, Финска, Јапонија, Германија, Италија, Шпанија и Австралија.

Истражувањето заклучува дека операторите рапидно пуштаат 5G сигнал и покрај пандемијата на короната.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×