Падна криминалната група што криумчарела мигранти во Унгарија: Зимале 2.400 евра по лицеИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

По наредба на Обвинителството за организиран криминал, полицијата во Србија уапси 11 осомничени за криумчарење 18 мигранти и незаконско преминување на државната граница на Србија кон Унгарија.

Во периодот од 22 февруари до 3 јули годинава, членовите на организираната криминална група организираа нелегално преминување на државната граница на Србија со цел натамошен илегален транзит низ Унгарија кон земјите од Европската унија, 18 мигранти со неидентификувано државјанство.

Осомничените прифаќале мигранти во меѓузоната лоцирана помеѓу Република Србија и Република Унгарија, односно помеѓу граничните премини Хоргош и граничниот премин Реске, кои претходно нелегално ја минувале српската граница пеш, заобиколувајќи ја граничната контрола, криејќи се зад камионите и сместувајќи ги во нивните домови. патничко моторно возило и со помош на патна исправа – српски пасоши кои припаѓаат на други лица и со кои мигрантите имаат физички сличности овозможуваат нелегално влегување на територијата на Република Унгарија.

Криминалната група вели дека најдобро за транспорт била Македонија која што лесно се минела, а потоа во Србија доправа иделе вистинските маки .

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×