Кога ми дадоа папка со транскрипти, добив сознание дека сум прислушувана – Фокус


Новинар, режисер и поранешни вработени во МВР-УБК денеска сведочеа во предметот „Тврдина-Таргет’’. Новинарката Мери Јордановска-Чанчаревиќ, рече дека дел од разговорите биле прераскажани, додека пак дел биле дијалог.

– Во папката имаше наведено 10-20 разговори меѓу мене и различни лица. Дел од разговорите беа прераскажани, а дел како диалог. Тогаш добив сознание дека сум била прислушувана, рече новинарката Јордановска-Чанчаревиќ, која уште додаде дека се чувствува како оштетена, односно ќе биде вклучена во граѓанската постапка која е најавена за овој случај.

 

ИЗВОР. ФОКУС

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×