Во живо од протестот на ВМРО-ДПМНЕИЗВОР: АЛФА

Народот денес ќе излезе на улица во 18:30 часот на протестот најавен како ПРОТЕСТ против неправди, реваншизам и насилство на мафијата на Заев.

Протестот денеска е закажан за попладнево во 18:30 часот.

Истиот ќе започне од пред Министерството за правда, а ќе заврши пред Основниот суд 1.

Протестот можете да го следите во живо на следниот линк:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×