Вандализам во тетовско училиште-малолетници влегуваат преку ноќ и оштетуваат инвентар, полицијата истражуваИЗВОР: АЛФА

Навредливи графити, оштетен инвентар,расфрлани работи-ваква слика  ги пречекува овие два дена вработените во тетовското основно училиште “Братство- Миѓени”.Кој и зошто влегува да прави неред и предизвикува вознемиреност, полицијата сеуште испитува.Се претпоставува дека се малолетници,можеби и поранешни ученици од ова училиште.Најверојатно влегуваат преку прозори, оти главната врата не била оштетена.

Има 2-3 ноќа, некој деца,не знаеме кои се, влегуваат преку прозори, иако се затворени,па не знам како ги отвораат и влегуваат внатре. Ние веќе имаме нарачано и камери, од утре ќе ги имаме поставено, па ќе видиме, кој е што е ,зошто влегува.Инаку, имаме по училниците компјутери, лап топи, ништо не е чепнато, не крадат, не земаат ништо – изјави Риза Етеми- Директор на О.У. “Братство- Миѓени”.

Поради  ковид пандемијата, на медиумите не им беше дозволено да снимаат внатре во училиштето.Наставници кои сакаат да останат анонимни, велат дека се вознемирени и тие , но, и дечињата, на кои се трудат да им објаснат дека се е во ред.Инаку, ова не се случува прв пат.Токму во истово училиште и порано влегувале малолетници, со истата намера,само да вандализираат.             

Ваквите случаи отвораат многу прашања-под каква контрола е состојбата со девијантноста кај младите,колку се безбедни училиштата,но, и колку влегувањето на други лица, може да биде ризик за ширење на вирусот, со оглед на тоа што не се знае, кои се, и што точно прават внатре.

Милена Вучевска

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×