Здраствениот систем во Црна Гора бара помош од ЕУ и НАТОИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

Црна Гора побара од Европската унија и НАТО итна помош во здравствени работници, кои ќе им помогнат во борбата против вирусот, бидејќи, како што изјави министерот за надворешни работи на Црна Гора, Ѓорѓе Радуловиќ, нивниот здравствен систем е пред колапс.

Во писмото до колегите во земјите-членки на ЕУ, Радуловиќ побара, доколку се во можност, итно да испраќаат лекари, техничари и друг медицински персонал во Црна Гора, пишува Побједа.

Наводно, се бара поддршка во рамките на Механизмот за цивилна заштита на ЕУ за да се обиде да ја стави под контрола епидемијата во Црна Гора.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×