Владата утре ќе го соопшти четвртиот пакет мерки, поддршка за плати за последниот квартал од годинатаИЗВОР: ВО ЦЕНТАР

По вчерашната средба со претставниците на стопанските комори, владиниот економски тим денеска ќе има средби со претставници на синдикатите и работодавачите, по што утре по владината седница се очекува да бидат соопппштени четвртиот пакет мерки за економска помош поради кризата предизвикана од пандемијата.

Предвидено е четвртиот пакет мерки да вреди вкупно 350 милиони евра, од кои 264 милиони евра ќе бидат од Буџетот на државата, а околу 85 милиони ќе се позајмат од поволни дополнителни кредитни линии.

„Пакетот 4, кој треба да биде усвоен од Владата на седницата во недела, на 27 септември, опфаќа поддршка за исплата на плати за последниот квартал од годината, платежни картички за неколку категории граѓани, грантови за најпогодените сектори, широк спектар за ослободување или олеснување за повеќе давачки за компаниите, намалување на ДДВ во повеќе услужни и други дејности, како и други мерки“, соопштија од Владата.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×