VO CENTAR Intervju so Azem Vlasi: Na Hasim Taci ne mu se sudi vo Hag za Zoltata kukjaI?
ВО ЦЕНТАР Интервју со Азем Власи: На Хашим Тачи не му се суди во Хаг за Жолтата куќа!?

Процесите кои се случуваат во Косово можат да се прелеат и во соседните држави. Во моментот кога поранешниот косовски Претседател, Хашим Тачи, заврши во Хаг тогаш се отвори прашањето до каде ќе оди истрагата?

Односно, дали и лица од Македонија и Албанија ќе бидат повикани во Хаг, но не како сведоци туку како осомничени. Јавна тајна е дека под псевдонимот Абаз Џука и Ахмети на крајот на 90-тите години бил во тие тренинг кампови во Албанија а потоа и во војната на Косово.

Исто така факт е дека војната од Косово или од косовска територија потоа како конфликт се прелеа и во Македонија во текот на 2001 година.

Дали сите овие процеси можат да фрлат црна дамка на историјата на УЧК и како ќе може таа структура да се избори со обвинувањата на нивните команданти?

Од друга страна, премиерот на Албанија, Еди Рама изјави дека е само прашање на време кога Албанија и Косово ќе имаат заеднички Претседател. А заеднички претседател ќе имаат само ако се обединат во една држава.

За сите овие прашања ние разговараме со поранешниот косовски лидер Азем Власи, а сега угледен адвокат од Приштина.

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×