VO CENTAR Ideologot na SPC: Gruevski bese britanski covek!? Zaedno bevme na obuka!
ВО ЦЕНТАР Идеологот на СПЦ: Груевски беше британски човек!? Заедно бевме на обука!

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов