VO CENTAR Dali ostana nekoj Makedonec vo vlasta? Intervju so Jovan Despotovski
ВО ЦЕНТАР Дали остана некој Македонец во власта? Интервју со Јован Деспотовски

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов