VO CENTAR "Agentot Silver" vo operacija za spasuvanje na "vojnikot" Kamcev!?
ВО ЦЕНТАР “Агентот Силвер” во операција за спасување на “војникот” Камчев!?

ВО ЦЕНТАР со Васко Ефтов