OTVORENO 20 03 2018

Без попис и без амандманска расправа Законот за употреба на јазиците ја чека светлината на денот… Ќе стане ли јаболко на раздорот во македонското општество… Коалициските партнери во власта и опозицијата со вкрстени копја… Се чека рецензијата од Венецијанската комисија… Дали ќе опстои политичкиот договор за имплементација на Законот по европски стандарди… Ќе се смират ли страстите… Дали ќе фрли сенка на препораката на Европската комисија за започнување на преговори за членство во ЕУ…
Дебатираме со Петар Атанасов од пратеничката група на СДСМ, Драган Данев, координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и вицепремиерот Бујар Османи…

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×