Kako Saso Mijalkov stana “najbogat covek” vo Makedonija!?

Како Сашо Мијалков “стана” најбогат човек во Македонија!?

Сашо Мијалков беше сменет од шеф на военото разузнавање во текот на војната на Косово и бомбардирањето на тогашна СР Југославија, вели Љубчо Геоегиевски во последната емисија Во Центар.

На неговата смена инсистираше тогашниот амбасадор на САД во Македонија, Христофер Хил и тогашната министерка за внатрешни работи, Доста Димовска. Причината беше дека Љубе Бошковски како тогашен шеф на ДБК фати неколку камиони кои требаше де шверцуваат оружје во тогашна СР Југославија. Не знам дали за тој шверц беше информиран тогашниот министер за одбрана, Никола Кљусев, но за Мијалков имавме цврсти докази, вели Георгиевски. Поради тоа Мијалков беше сменет од шеф на военото разузнавање.

Неколку недели по тој настан, кај мене дојде неговиот прв братучед Никола Груевски, кој ме замоли, бидејќи е Мијалков останат без работа, а има семејство, дали може да му се најде некое работно место во владата. Така го ставивме Сашо Мијалков да биде советник во владата да може да преживее финансиски, вели Георгиевски во емисијата Во Центар и додава, а денес гледате колкаво е богаството на Мијалков.

Според Георгиевски тоќно е дека кога Сашо Мијалков беше шеф на военото разузнавање дека од Министерството за одбрана изчезна дел од опремата за прислушкување, но дали со таа опрема е реализирана операцијата Големото уво, не можам да потврдам или негирам, вели Георгиевски.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×