Дали Гоце Делчев е поголема црвена линија од името!? Може ли да се брани Гоце а да се прифати промена на името!?

Како Гоце Делчев стана црвената линија за влез во ЕУ или за отпочнување на преговорите со ЕУ, а не беше за влезот во НАТО? Затоа што Преспанскиот Договор беше влезница за влезот во НАТО. Бидејќи спонзори на Преспанскиот договор се САД, ниту на Софија виа Белград или виа Москва ниту на мафијата кои сакаат да се спасат со помош на Софија и на Белград не им паѓаше на памет да го проблематизираат Преспанскиот Догиовор бидејќи ќе следеше брутален одговор од Америка.

Затоа се прави таа замена на тезите-и затоа црвената линија е Гоце Делчев, а не е Преспанскиот договор. Затоа се отвара прашањето за Гоце Делчев и се протестира за Гоце Делчев а не се протестираше за Преспанскиот Договор. Најавата дека Зоки Милевски Кичевскиот може да заврши во затвор на 12 октомври само ќе ги радикализира овие конфликти.

Целата анализа погледнете ја на следниот линк:

The post Дали Гоце Делчев е поголема црвена линија од името!? Може ли да се брани Гоце а да се прифати промена на името!? appeared first on Во Центар.

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×