360 degrees season 9, show 74 (in-depth)

Broadcasted on June 12, 2023 (Monday) on Alsat TV at 22.20.

Во ова издание на „360 степени“:

– Среде домашната дебата за уставни измени, германскиот парламент на 15 јуни гласа резолуција за Северна Македонија: „Македонскиот народ, јазик и наследство се добредојдени во ЕУ. Се креира можност за забрзано зачленување во Унијата и сакаме да ја искористите“ – порачуваат пратениците Томас Хакер и Борис Мијатовиќ во интервју за „360 степени“;

– На трибина на ВМРО-ДПМНЕ прашавме дел од присутните дали Бугарите треба да влезат во Уставот, а на маалска средба на СДСМ – дали се согласни ДУИ да излезе од Владата; Дел од одговорите што ги добивме, во најмала рака, беа неочекувани;

– Во струшко Лабуништа задоволство од одлуката на Владата за затворање на уште два каменолома – репортажа;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×