360 degrees season 9, show 72 in depth – 1

Broadcasted on June 05, 2023 (Monday) on Alsat TV at 22.20.

Во ова издание ќе гледате:

– Што под притисок на партнери во коалицијата, што под притисок на реалноста, власта иницира формирање работна група во Собранието која ќе бара решение за ветинг; Со какви ставови влегуваат мнозинството и опозицијата;

– Професорот по уставно право Денис Прешова за идејата за ветинг: „Мислам дека ова ќе претставува вонредна мерка која ќе продуцира вонредни проблеми со кои немаме капацитет да се соочиме“.

– Антикорупциска постапува по пријава за непотизам во Националниот сојуз на глуви. Владата не сака да се меша во Сојузот што се финансира со јавни пари, а го води една фамилија спротивно на ставот на познавачи на темата;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×