360 degrees season 9, show 68 (in-depth)

Broadcasted on May 22, 2023 (Monday) on Alsat TV at 22.20.

Во ова издание:

– Може ли да се санира опожарениот мост „Беласица“ во Скопје: Може, вели професорот Горан Марковски, како што во деведесеттите е реконструиран мостот „Гоце Делчев“;

– Истражување: Поддржувачите на СДСМ и на ДУИ гледаат помалку „ситна корупција“ во општеството отколку оние на опозицијата;

– Зошто наместо да се гради комерцијално-станбен комплекс кај езерото Треска во Сарај пасат крави; Дали поделбите во ДУИ ја кочат реализацијата на помпезно најавуваниот проект;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×