360 degrees season 9, show 58

Емисијата е емитувана на 14 април 2023 г. од 22:15 часот на ТВ Алсат.

Се е толку матно во случајот со „Бехтел и Енка“, а нема ниту изгледи дека ќе се избистри. Кулминација на сите проблематични елементи е ставот на Владата дека јавноста никогаш нема да го види договорот со „Бехтел и Енка“ зашто така барал американско-турскиот конзорциум. Договорот содржел ценовно чувствителни информации за нивниот бизнис и модел на работење. А, станува збор за јавни пари – најмалку една милијарда и триста милиони евра, иако очигледно е дека ќе бидат многу повеќе, што е најголемата сума за поединечен проект во историјата на земјава. За споредба, според базата што ја систематизираа колегите од БИРН, за „Скопје 2014“ се потрошени околу седумстотини милиони евра. Не помалку спорно и неодговорено останува прашањето – како т.н. правен трансакциски советник, односно надзорот предводен од „ИРД инженеринг“, преговарал договор со „Бехтел и Енка“, во име на Владата, врз основа на непостоечки закони, а подоцна и како Владата потпишала таков договор? За ова дебатираме со Гоце Коцевски – програмски директор во Македонското здружение на млади правници, и Александар Димитриевски, новинар-уредник во „360 степени“, кој одблиску ја следи темата.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×