360 degrees season 9, show 49 (in-depth)

Broadcasted on March 13, 2023 (Monday) on Alsat TV at 22.20.

Во ова издание:

– Нови детали за спорниот надзор над ,,Бехтел и Енка” – најголем дел од 22-та милиони евра ќе поминат преку анонимната македонска фирма ,,Електра солушнс”: Стотиците страници документи носат до јасен заклучок дека надзорот не е воопшто италијански, туку пред се домашен, македонски;

– Вртоглави суми за надзорот над ,,Бехтел и Енка” – за четворица преговарачи за цената предвидени по 300 илјади евра паушал, за четворица надзорни инженери по 20 илјади евра месечно, за геометри – по 5 600 евра месечно;

– Американскиот глобален координатор за антикорупција, Ричард Нефју, го прашавме дали случајот со „Бехтел и Енха“ не ги поткува заложбите на САД да ја помогнат борбата против корупцијата во Северна Македонија;

– Легендарната дивоградба на „Пластичарска“ никако да падне – полицијата во последен момент ја откажала асистенцијата за Општина Центар; Во меѓувреме, нови спорни градби никнуваат на Водно надвор од урбанизираната зона;

– „Саботажа“.

Емисија 360 Степени

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add tvstanici.net to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×